Inwestycje drogowe

Uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Piórkowo

W Gminie Radomin zakończona została inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo w km od 0+000 do 0+993”. Odbiór drogi odbył się w dniu 29 maja 2023 r. Gościem…

WIĘCEJ

Wizyta Wicewojewody w Gminie Radomin

25 maja mieliśmy zaszczyt gościć Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Józefa Ramlau. Wizyta miała na celu podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piórkowo w ramach środków pochodzących z Rządowego…

WIĘCEJ

SOŁECTWO DULSK JUŻ NIEDŁUGO Z NOWĄ DROGĄ !

W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy modernizację drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 472/3 w miejscowości Dulsk. Na ten moment przebudowa drogi dobiega końca, a my zaczynamy przebudowę następnej. Droga zlokalizowana jest…

WIĘCEJ

Aktualizacja modernizacji dróg

Przebudowa drogi na odcinku Radomin-Bachórz z kierunku miejscowości Gaj oraz przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 223 w miejscowości Radomin zbliża się ku końcowi. W przypadku obu dróg dotychczas…

WIĘCEJ

To nie koniec naszych Inwestycji !

Startujemy z następną przebudową drogi gminnej, która zlokalizowana jest na działce nr 47/2 w miejscowości Wilczewko. Długość drogi objętej przebudową wynosi 768 mb. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi zostanie podwójnie…

WIĘCEJ

Intensywne modernizacje dróg gminnych

Kolejna modernizacja projektowanej drogi gminnej zlokalizowana jest na działce nr 55 w miejscowości Łubki oraz na działce nr 139 w miejscowości Płonne. Droga posiada skrzyżowanie z drogą gminną nr 110315C…

WIĘCEJ

Kolejne inwestycje w Gminie ! Zaczynamy przebudowę drogi w miejscowości Radomin !

Obecnie w modernizacji jest kilka dróg, a w planach są już przebudowy kolejnych. Rozpoczęliśmy modernizację drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 223 w miejscowości Radomin. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi…

WIĘCEJ

Czas na przebudowę drogi gminnej Bocheniec-Gaj (tzw. Kitka)

Prace przy przebudowie drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 124/2 obręb Bocheniec i działce nr 89 obręb Gaj ruszyły. Dotychczas droga posiadała nawierzchnię gruntową. Zgodnie z umową zawartą z firmą…

WIĘCEJ

Realizacja nowej drogi w miejscowości Płonne

Droga zlokalizowana jest na działce nr 104 w miejscowości Płonne, posiada skrzyżowanie z drogą gminną 110320C (Płonne-Bocheniec). Droga dotychczas posiadała nawierzchnię gruntową. W ramach umowy z wykonawcą, którym jest MAR-DAR…

WIĘCEJ

Modernizacja drogi w trakcie 

Rozpoczęliśmy przebudowę drogi zlokalizowanej na dz. nr 69, 75 obręb 0009 Płonne. Na przedmiotowym odcinku droga posiada skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C i 2119C. Jest to droga łącząca dwie…

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl