Aktualności

Harmonogram Orlik

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 10.07.2017r. do 16.07.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…

WIĘCEJ

Umowa na budowę sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisana

W dniu 6 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Radomin– Piotr Wolski podpisał umowę dla operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dulsk oraz budowa przydomowych…

WIĘCEJ

Kolejna umowa na modernizację drogi podpisana

Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski podpisał w dniu 18 maja 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni…

WIĘCEJ

„Fabryka firm”- dotacje na założenie działalności gospodarczej

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24…

WIĘCEJ

Konkurs dla przedsiębiorców i instytucji pn. „Kujawsko-Pomorska firma przyjazna rodzinie”

  Formularz zgłoszeniowy

WIĘCEJ

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku…

WIĘCEJ

Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna należnego podatku…

WIĘCEJ

Policjanci zapraszają na znakowanie rowerów

Informujemy, iż w dniu 05.07.2017 r. w godzinach od 900 do 1400 w świetlicy wiejskiej w Radominie odbędzie się znakowanie rowerów dla mieszkańców Gminy Radomin. Znakowanie rowerów zostanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy…

WIĘCEJ

Biwak na powitanie wakacji w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem

W dniach od 23.06 do 25.06 br. w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem odbył się biwak dla dzieci pod hasłem „Witamy wakacje”. Opiekunami biwaku byli pan Dawid Stachowski, pani…

WIĘCEJ

List prezesa KRUS

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl