Aktualności

11 listopada w Zespole Szkół w Radominie

W dniu 10 listopada 2017 r. uczniowie trzecich klas gimnazjum przygotowali przedstawienie z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Sekretarz…

WIĘCEJ

Pomoc żywnościowa 2014-2020

WIĘCEJ

Zaproszenie na 11 listopada 2017 r.

WIĘCEJ

Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla Przewodników oraz Młodzieży

WIĘCEJ

Harmonogram Orlik 06.11.2017 r. do 12.11.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 06.10.2017r. do 12.11.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…

WIĘCEJ

Informacja dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

WIĘCEJ

Informacja FOGR droga Radomin-Gaj

WIĘCEJ

XXII Konferencja Historyczna „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”

23 października w hali sportowej w Skrwilnie odbyła się XXII Konferencja Historyczna. Pomysłodawcą cyklu spotkań, prezentujących historię gmin jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Przedstawicielami Gminy Radomin byli Przewodniczący Rady Gminy…

WIĘCEJ

Oferta realizacji zadania publicznego

  Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817 z…

WIĘCEJ

Harmonogram Orlik 23-29.10.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 23.10.2017r. do 29.10.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl