Konsultacje Społeczne projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.


W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych projektu Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do roku 2032) zwracamy się z prośbą o wsparcie działań Gminy Miasta Toruń mających na celu ujęcie w owym dokumencie na liście podstawowej dwóch zadań strategicznych dla regionu, a mianowicie:

  • Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II (POiIŚ Aglomeracyjny,
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Toruń Wschodni – Lipno.

Mając na uwadze nasze wspólne działania dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia prosimy o udział w konsultacjach społecznych i wsparcie działań tut. urzędu.

Link do ogłoszenia o konsultacjach: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-projektu-krajowego-programu-kolejowego-do-2030-roku-z-perspektywa-do-roku–2032

Konsultacje trwają do 31.05.2023 r.

Załączniki: 

Formularz uwag zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia 


Projekt i realizacja: WiWi.pl