Aktywizacja Społeczna i Zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 


Fundacja WERWA w okresie od 2022-02-01 do 2023-06-30 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”


Priorytetowym celem projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 238 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do 30.06.2023 r.

W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie pn. Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnicy projektu będą korzystać z następujących form wsparcia:

 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne
 • Usługi prawne
 • Zajęcia w grupach samopomocowych z moderatorem

Grupę docelową w projekcie stanowią:

 • Osoby bezrobotne
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby poszukujące pracy
 • Osoby z niepełnosprawnościami

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 163 228,35 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 688 744,09 zł

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 153 084,26 zł

Kontakt Fundacja WERWA:
tel. 794 140 516
mail: prezes@fundacjawerwa.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

tel.56 683 75 22 kom. 533 308 763

Projekt i realizacja: WiWi.pl