Wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych


Informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  zwany w skrócie programem  „pomoc dla Rodziny- klęski 2022”  oraz o zmianach.

Nowy termin  składania kompletnych wniosków oraz uzupełnień do już złożonych wniosków to 30.11.2022r.

– Zgodnie ze zmianą przepisów rolnik ma obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopie faktur lub inne dokumenty  potwierdzające sprzedaż z działalności prowadzonego gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.  (w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto).

 

UWAGA ! Wnioski bądź  uzupełnienia wniosków (kopie faktur lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż), które nie wpłyną do 30 listopada 2022r. do właściwego Biura Powiatowego ARiMR nie będą rozpatrywane.

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl