Umowa podpisana – będzie nowa droga w Piórkowie


W ostatnim tygodniu kwietnia doszło do podpisania umowy na wykonanie drogi gminnej  w miejscowości Piórkowo, na którą przetarg został ogłoszony bieżącego roku.

Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Handlowo Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu. Koszt realizacji zadania został oszacowany na kwotę 812 812,61 zł. Gmina Radomin na zaplanowaną przebudowę otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 300 656,00 zł, pozostała wartość tj. 512 156,61 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy.

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę odcinka drogi liczącego 834 mb. o szerokości jezdni wynoszącej 4 m.

Na całym odcinku drogim zostanie wykonanych 11 zjazdów, wyrównanie i wzmocnienie podbudowy, a następnie wykonanie warstwy profilowej w celu nadania odpowiednich  spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.


Projekt i realizacja: WiWi.pl