Podpisanie umów o realizację zadania publicznego


W dniu 13 września br. Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski przy kontrasygnacie Księgowej ds. budżetowych Karolinie Zglińskiej podpisał umowy z Klubem Sportowym SOKÓŁ Radomin na realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień na terenie Gminy Radomin na łączną kwotę 6 700,00 zł oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych na kwotę 6 700,00 zł.Projekt i realizacja: WiWi.pl