JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY RADOMIN


4 września br. w Świetlicy Wiejskiej w Dulsku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Radomin, którego głównym celem było omówienie sprawozdań i uchwał, a także wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej na pięcioletnią kadencję, kończącą się w 2026 roku. Po odbytym głosowaniu lista członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP przedstawia się następująco:

 • Prezes – Szymon Rumiński,

 • Wiceprezes – Łukasz Czajkowski,

 • Wiceprezes – Marcin Piwowarski,

 • Komendant gminny – Leszek Szulc,

 • Sekretarz – Krzysztof Zieliński,

 • Skarbnik – Henryka Szynkiewicz,

 • Członek prezydium – Ireneusz Chmielewski,

 • Członek prezydium – Krzysztof Żurawski,

 • Członek – Kazimierz Cipkowski,

 • Członek – Dariusz Grębocki.

Natomiast do Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP powołano:

 • Przewodniczącego – Michała Chmielewskiego,

 • Wiceprzewodniczącego – Dariusz Gessek,

 • Sekretarza – Henryka Stasiak.

Tego dnia podziękowania i życzenia złożono Januszowi Zielińskiemu, który pełnił wieloletnią funkcję Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP Radomin.

Ochotnicze Straże Pożarne są jedną z niewielu organizacji, które przetrwały zmiany gospodarcze, jakie dokonały się w Polsce i nadal cieszą się uszanowaniem władz i społeczeństwa, czego przykładem są odznaczenia resortowe i państwowe przyznawane członkom OSP. W okresie sprawozdawczym na lata 2016-2021 – 31 członków OSP z terenu gminy otrzymało medale i odznaczenia oraz zorganizowano 35 posiedzeń, na których omawiano sprawy takie jak:

 • aktualne zadania straży pożarnych,

 • szkolenia i nabór nowych członków,

 • sprawy finansowe i gospodarcze,

 • organizowanie imprez związanych z jednostkami OSP jak np. zawody strażackie, dzień strażaka i inne imprezy okolicznościowe, turnieje plastyczne oraz turnieje wiedzy przeciwpożarowej, w których udział brali uczniowie szkół na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Na terenie Gminy Radomin funkcjonuje 6 jednostek OSP liczących ogółem 157 członków w tym 5 drużyn młodzieżowych z 50 członkami. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się OSP Łubki i OSP Radomin.

W 2018 roku dla jednostki OSP Płonne zakupiony został samochód marki FORD TRANSIT, natomiast rok później (tj. w 2019 roku) w nowy pojazd marki „Volvo” wyposażono jednostkę OSP Łubki.

Obecnie na terenie Gminy jest :

 • 1 samochód operacyjny marki Renault Megane,

 • 4 samochody lekkie,

 • 2 samochody średnie,

 • 1 samochód ciężki.

Wydatki jednostek OSP są finansowane przez Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podsumowując stan wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radomin jest bardzo dobry.Projekt i realizacja: WiWi.pl