Podziękowania oraz list gratulacyjny


Podczas XXIV Sesji Rady Gminy Radomin, która odbyła się 25.03.2021 r. Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy Radomin wręczyli uroczyste podziękowania za pełnioną służbę i wieloletnią współpracę st. bryg. w st. spocz. Pawłowi Warlikowskiemu, który pełnił funkcję Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, natomiast nowo powołanemu Komendantowi st. kpt. Witoldowi Juszczakowi, wręczono list gratulacyjny z tytułu objęcia nowego stanowiska życząc sukcesów i wytrwałości na bieżącej ścieżce kariery zawodowej.


Projekt i realizacja: WiWi.pl