Strażacy! Dziś Wasze święto – przyjmijcie życzenia 

 

 

Drodzy Druhowie,

 

            z okazji Waszego Święta pragnę złożyć wszystkim strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz Sympatykom i Przyjaciołom Waszej służby, słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.

            Dziękuję Wam za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo–gaśniczych, za podnoszenie swoich umiejętności i skuteczność działań ratowniczych mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń. Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszy Wam w dalszej codziennej działalności ratowniczej.

            Szczególne wyrazy uznania kieruję do Państwa najbliższych za ich wyjątkową cierpliwość, wyrozumiałość, a często i pomoc w przezwyciężaniu trudów wymagającej strażackiej służby i działalności.
            Życzę Wam spełnienia zamierzeń, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, dobrego zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
                                                                      

                                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                                                                              Piotr Wolski

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Radomin


Projekt i realizacja: WiWi.pl