Złote Gody Państwa Bonieckich


W dniu 7 listopada 2019 r. małżeństwo z Rętwin, Państwo Anna i Zygmunt Bonieccy świętowali Złote Gody. Towarzyszyła im dumna rodzina.

Para wzięła ślub w maju 1965 r., czyli przeżyła wspólnie 54 lata. Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski i Kierownik USC Ewa Drawert udekorowali jubilatów Medalem Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złożyli również gratulacje oraz życzenia.

Szanownym jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu.


Medal Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony w 1960 r. i nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Małżeństwa, które osiągnęły taki staż, mogą ubiegać się o odznaczenie. W tym celu należy kontaktować się z USC w Urzędzie Gminy Radomin.


Projekt i realizacja: WiWi.pl