Izby Rolnicze


Radomin, dnia 17.05.2019 r.

INFORMACJA

dot. zgłaszania się Członków Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej do gotowości podjęcia prac w okręgowej Komisji , w charakterze członka Komisji.

Szanowni Państwo,

w związku z upływem kadencji dotychczasowych władz izb rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, rozpisała wybory do rad powiatowych izb rolniczych, z terminem wyznaczonym na dzień 28 lipca 2019 roku.

W związku z prośbą Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej o pomoc w zorganizowaniu ww. wyborów, prosimy o zgłaszanie się Członków Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej na podstawie art. 1 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy o izbach rolniczych do gotowości podjęcia prac w okręgowej Komisji , w charakterze członka Komisji.

Jednocześnie informuję, że kandydat do komisji powinien posiadać bierne prawo wyborcze, a udział w pracach komisji wyklucza go z możliwości ubiegania się o mandat radnego powiatowego izby rolniczej.

Kandydaci mogą dokonywać zapisów w Sekretariacie Urzędu Gminy, w terminie od dnia 20.05.2019 r. do 24.05.2019 r., do godziny 15:30.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl