Ujemne skutki przezimowania upraw w 2018 roku


Ujemne skutki przezimowania upraw w 2018 roku

W związku z wystąpieniem w okresie od 23 lutego do 5 marca 2018 roku na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego fali mrozów, przypominam o możliwości zgłaszania szkód wywołanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Radomin. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenia zainteresowanych rolników będą podstawą do sporządzenia przez odpowiednią komisję protokołów strat .

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla komisji powołanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szkody w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagające zaorania lub ponownego obsiewu, ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisje, jednak nie wyżej niż 50% plonu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Radomin (pok. nr 14) ostatecznie do dnia 4 maja 2018 roku.

                                                                                                                               Wójt Gminy Radomin

                                                    (-) inż. Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl