Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin


WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity koszt

zadania w zł

Wnioskowana

kwota dotacji w zł

Wysokość

przyznanego

dofinansowania

z budżetu gminy

w zł

1 1 Klub Sportowy „SOKÓŁ” Radomin Prowadzenie zajęć, treningów oraz rozgrywanie meczy o mistrzostwo ligi wszystkichh grup młodzieżowych oraz seniorskiej w Klubie Sportowym Sokół Radomin 66000,00 60000,00 60000,00

                                                                                                                    Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                      / -/ Piotr Wolski

Radomin, dnia 20 lutego 2018 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl