XXII Konferencja Historyczna „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”


23 października w hali sportowej w Skrwilnie odbyła się XXII Konferencja Historyczna. Pomysłodawcą cyklu spotkań, prezentujących historię gmin jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Przedstawicielami Gminy Radomin byli Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Wiwatowski oraz Pani Monika Kutkowska z Urzędu Gminy Radomin.

Tegoroczna konferencja skupiła się wokół zagadnień związanych z Gminą Skrwilno. Poruszano takie tematy jak:

  1. Zbrodnie niemieckie popełnione jesienią 1939 r. w Raku k. Skrwilna

  2. Etymologia nazw miejscowości Gminy Skrwilno

  3. Zarys historii Parafii Skrwilno

  4. Wprowadzenie do historii Gminy Skrwilno

  5. Oświata w Skrwilnie na przestrzeni dziejów

  6. Besarabowie na Ziemi Dobrzyńskiej

  7. Gmina Skrwilno – dzień dzisiejszy

Uczniowie Zespołu Szkół w Skrwilnie zaprezentowali wspaniały występ artystyczny o tematyce patriotycznej.
Materiały oraz prezentacje przedstawione na konferencji przysłużą się do powstania XXII numeru publikacji „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”, która w całości poświęcona będzie Gminie Skrwilno.

Na zakończenie spotkania, uczestnicy konferencji udali się do siedziby Nadleśnictwa Skrwilno, gdzie Nadleśniczy Pan Jacek Soborski zaprezentował dorobek historyczny tego miejsca.

Projekt i realizacja: WiWi.pl