Podpisanie Projektu ” Warsztaty edukacyjne KREATYWNE KU PRZYSZŁOŚCI”


W dniu 05 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Radomin został podpisany projekt unijny pt. „Warsztaty edukacyjne KREATYWNIE KU PRZYSZŁOŚCI”. między Wójtem Gminy a Centrum Dofinansowywania EUROEXPERT Sławomir Zdziarki.

Przedmiotowy projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości do 30.06.2019 r.

Projektem zostanie objętych ok. 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radominie i ok. 25 uczniów z Gimnazjum w Radominie oraz ok 7 nauczycieli. W ramach proj. zostaną zrealizowane następujące zadania:

1.Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

2. Zajęcia pozalekcyjne (stacjonarne) i wyjazdowe w formie Interdyscyplinarnych Warsztatów Edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3. Zajęcia wyjazdowe dla dzieci ze szkół specjalnych.

Projekt będzie realizowany m.in. na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga” w  Górznie, Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku, a także w  wybranych szkołach objętych projektem.

Wartość projektu: 750 000,00 zł, wartość dofinansowania: 712 500,00 zł, wkład własny: 37 500,00 zł.

Projekt i realizacja: WiWi.pl