Biwak na powitanie wakacji w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem


W dniach od 23.06 do 25.06 br. w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem odbył się biwak dla dzieci pod hasłem „Witamy wakacje”. Opiekunami biwaku byli pan Dawid Stachowski, pani Katarzyna Foksińska i pan Jarosław Miądzel. Podczas biwaku uczniowie aktywnie spędzali wolny czas na wspólnych zabawach. Dzieci pojechały również na basen do Kowalewa Pomorskiego, brali udział w zabawach prowadzonych przez pana Mariusza Fydryszewskiego z harcerkami z Gałczewa a także uczestniczyli w wieczornym ognisku, na który przybyła także pani Małgorzata Marcinkowska-dyrektor szkoły oraz rodzice dzieci. Był to czas pełen zabaw i rozrywek aby po całym roku szkolnym ciężkiej pracy radośnie powitać wakacje.


Projekt i realizacja: WiWi.pl